Prof.ir. Elphi Nelissen is hoogleraar Building Sustainability bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en daarnaast als Decaan bestuurlijk verantwoordelijk voor de Faculteit Bouwkunde. Sinds januari 2016 is Elphi Nelissen voorzitter van de Sociaal Economische Raad Brabant (SER-B) en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies.

In 1991 heeft ze Nelissen ingenieursbureau b.v. opgericht als onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van bouwfysica, akoestiek en installatietechniek. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een bureau van 50 zeer gemotiveerde, enthousiaste en goed opgeleide medewerkers en behoort het tot de top van Nederland.

Ze is boegbeeld van het TU/e Smart Cities Center en bekleedt een aantal nevenfuncties, waaronder het bestuurslidmaatschap van SPARK Campus. Daarnaast is ze door de Rijksoverheid benoemd tot lid van de Taskforce Bouw, met als taak het opstellen en stimuleren van de uitvoering van de nationale Bouwagenda, en tot voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouw, met als opdracht het formuleren van een Transitieagenda voor de Nederlandse bouw, 100% circulaire economie in Nederland in 2050.

In 2016 heeft Elphi Nelissen het initiatief genomen om binnen nu en vijf jaar een Slimme Wijk in Brabant (Brainport Smart District) te realiseren, waarin nieuwe, slimme technologie wordt geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk. De wijk biedt de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe bouwmethoden, energieopwekking en opslag, vervoersconcepten en onderzoek te doen naar veiligheid en gezondheid.

Titel lezing: “Brainport Smart District”
Brainport Smart District is een nieuw te bouwen wijk tussen Eindhoven en Helmond waarin nieuwe, slimme technologie wordt geïntegreerd tot een duurzame, circulaire, sociale en aantrekkelijke wijk. Brainport Smart District is de proeftuin (living lab) voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten, die hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken tot slimme wijken en bij de bouw van compleet nieuwe steden binnen en buiten Europa. De slimme wijk zal bedrijven en bewoners uit de hele wereld ontvangen, het zal economische bedrijvigheid creëren en onze kennispositie versterken.

Brainport Smart District moet een voorbeeld worden van een smart city die geen optelsom is van losse onderdelen, maar waarbij de (stede)bouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologie voor vervoer, gezondheid, energieopwekking en opslag, communicatie en (circulair) bouwen. De bewoners zijn onderdeel van een nieuwe vorm van inclusieve samenleving waarin zij zelf een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De wijk is nooit ‘af’ maar zal voortdurend worden aangepast aan veranderende omstandigheden, wensen en technologieën.