Koffie, registratie
Algemene Ledenvergadering NVMKA

Muziek als Medicijn

Muziek als Medicijn beoogt de zorg voor patiënten te verbeteren door muziek als innovatieve, evidence based behandeling in de gezondheidszorg te implementeren. Muziek als nieuwe, duurzame behandelingsvorm kent geen bijwerkingen en kan preventief en kostenbesparend werken. De goede toegankelijkheid van muziek in combinatie met minimale kosten maakt een brede toepassing mogelijk.

Sprekers:

  GeneesKUNST

  Op het eerste gezicht lijken de wereld van kunst en cultuur en de wereld van de geneeskunde enorm te verschillen. Toch zal ik mijn voordracht betogen dat deze twee werelden eigenlijk heel nauw met elkaar verweven zijn, en misschien zelfs onafscheidelijk zijn. Net als bij andere historische koppels die op het eerste gezicht een ongewoon duo leken te zijn, maar die in feite zeer succesvol waren (denk bijvoorbeeld aan de schilders Diego Rivera en Frida Kahlo), zal ik uitleggen dat een nauwere samenwerking tussen kunst en geneeskunde kan bijdragen aan een verbetering van de zorg voor onze patiënten.

  Sprekers:

   Medicus en Muziek

   Bij het musiceren worden voortdurend de grenzen van het menselijke kunnen afgetast. Daarnaast is er de stress van het publiek en de media. Uiterste precisie en controle van de fijne motoriek zijn essentieel, gepaard aan een groot uithoudingsvermogen.
   De Nederlandse Vereniging voor Dans- en MuziekGeneeskunde (NVDMG) bevordert de gezondheidszorg voor (geblesseerde) musici en in HMC Bronovo in Den Haag bestaat sinds 1993 een Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM) voor diagnostiek, behandeling en preventie van blessures die ontstaan (zijn) door - of hinderen bij - het musiceren.
   Na een epidemiologisch overzicht van aantallen musici in Nederland, worden de verschillende blessures per muziekinstrument en de anatomische verdeling van de blessures besproken. Het blijkt dat vooral de strijkersgroep blessure gevoelig is.
   In deze presentatie zal dr. Rietveld ingaan op de fenomenologie, diagnostiek, behandeling en algemene preventie van een aantal veelvoorkomende blessures bij musici.

   Sprekers:

    Kiezen voor de Muze

    Al eeuwen is bekend dat een goede conditie van het gebit voor bespelers van een blaasinstrument van groot belang is.
    Vroeger moesten veel blazers hun carrière voortijdig opgeven door verlies van eigen gebitselementen. De meest voorkomende redenen daarvoor waren cariës en parodontitis, maar uiteraard kwam gebitstrauma ook voor.
    In de 70-er jaren van de vorige eeuw had de soloklarinettist van het Concergebouw Orkest een dermate gevorderde parodontitis dat hij arbeidsongeschikt werd en vervroegd met pensooen moest. Om die reden heeft de toenmalige directeur van het orkest (Piet Heuwekemeijer) ingesteld dat alle blazers van het orkest om de twee jaar tandheelkundig gekeurd moesten worden door een onafhankelijke deskundige.

    Sprekers:

     Muziek en Geneeskunde: samenwerken en improviseren

     Muziek Kan Altijd:”Geen dag zonder Bach!”

     Muziek als Taal
     Sprekers:
      Solo, Borstlap voor Borstlap
      Sprekers:

       Meten, Knippen, Afplakken

       Verbeeldingskracht over de grenzen van het heden: de bijzondere vriendschap van Johannes Brahms en Theodor Billroth
       Sprekers:

        Mozart’s laatse Adem – het requiemmysterie

        Toen Mozart stierf op 5 december 1791 was zijn Requiem verre van voltooid. Eigenlijk waren enkel de eerste vijf minuten helemaal klaar. Toch werd het werk een van Mozarts bekendste en meest geliefde werken. Maar vooral werd het stuk ook een broeihaard van speculaties en fascinerende verzinsels: is er bijvoorbeeld een verband tussen Mozarts dood en het requiem, zoals in de film 'Amadeus' wordt beweerd? En hoe raakte het Requiem eigenlijk af? Genoeg materiaal om een heel boek over te schrijven. In deze lezing worden alvast enkele tipjes van de sluier opgelicht.

        Sprekers:

         Scan de QR code en bekijk deze website op een smartphone.