Welkomstwoord Mevr. Elly Blanksma-van den Heuvel, burgemeester van Helmond
Opening van de vergadering Prof.dr. Jan de Lange, voorzitter NVMKA
Prof.ir. Elphi Nelissen, hoogleraar Building Sustainability, TU/e, Eindhoven
Brainport Smart District
Sprekers:
  Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch, hoogleraar Control Systems Technology groep,TU/e, Eindhoven
  Super chirurgen met robots?
  Sprekers:
   Voorzitters: P. Valkenburg en H.C.M. Donders
   MKA-Talk
   1. D. Koper, L. Smeets, P. Laeven, R. Claessen, P. Kessler
   Topology optimization van reconstructieplaten voor de mandibula
   MKA-Talk
   2. S. van Dijk, C. Klop, B. van Minnen, J. de Lange, L. Dubois
   Het gebruik van 3D voorgevormd osteosynthesemateriaal in de aangezichtstraumatologie
   3. B.J. Merema, J. Kraeima, S.A.H.J. de Visscher, J.L.N. Roodenburg, F.K.L. Spijkervet, K.P. Schepman, M.J.H. Witjes
   Pilotstudie naar de precisie van overbrugging van mandibulaire continuïteitsdefecten met een patiënt specifieke reconstructieplaat
   4. S.C. van den Bosch, N.E.M. van de Voort, T. Xi, R.B. Kool, S.J. Bergé, M.J. Faber
   Patiëntgerichte e-health interventies in de MKA-chirurgie: de resultaten van een scoping review
   Prof.dr. Dietmar Ulrich, hoogleraar Plastische Chirurgie, Radboudumc, Nijmegen & Dr. Thomas Maal, coördinator van het Radboudumc 3D Lab, Nijmegen
   Radboudumc 3D Lab – multidisciplinaire samenwerking MKA en Plastische Chirurgie
   Sprekers:
    Voorzitters: Dr. G. Mensink en W. Sorghabi
    5. B. Pluijmers, L. van de Lande, L. Caron, E.B. Wolvius, D. Dunaway, B. Padwa, M.J. Koudstaal
    Maxillaire correctie en canting bij craniofaciale microsomie
    6. J.P.T.F. Ho, R. Schreurs, F. Baan, A.G. Becking, J. de Lange
    Precisie en voorspelbaarheid van splintloze orthognatische chirurgie bij edentate patiënten
    7. J. Kraeima, J. Jansma, F. Baan, M.J.H. Witjes, F.K.L. Spijkervet, R.H. Schepers
    Splintless surgery: verbetert patiënt specifieke, CAD-CAM, osteosynthese de nauwkeurigheid van de maxillaire verplaatsing na een Le Fort I osteotomie? Een Multi-Center RCT
    8. J. Rooyer, J. Liebregts, F. Baan, T.J.J. Maal, S.J. Bergé, T. Xi
    De haalbaarheid van 3D planning bij maxillaire impactie in bimaxillaire osteotomieën
    9. R. van Luijn, F. Baan, M. de Koning, S.J. Bergé, T.J.J. Maal, T. Xi
    Landmark-based versus voxel-based 3D cefalometrische analyse: een vergelijkende studie
    10. M. van den Bempt, J. Liebregts, T.J.J. Maal, S.J. Bergé, T. Xi
    Accuraatheid van intraoperatieve computernavigatie, 3D surgical guides en patiënt specifiek osteosynthesemateriaal in orthognatische chirurgie
    Voorzitters: S.C. van den Bosch en M.H.A.S. Verdoorn
    11. S.E.C. Pichardo, F.W. ten Broek, M. Fiocco, N.M. Appelman-Dijkstra, J.P.R. van Merkesteyn
    (CB)CT-bevindingen in medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ): een observationele pilotstudie
    12. J.G. van Rijssel, J.P. Verweij, J.P.R. van Merkesteyn
    Zichtbare contourverandering van de mandibula onderrand na bilaterale sagittale splijtingsosteotomie
    MKA-Talk
    13. B.J.M. Hoogendoorn, M.E.L. Nienhuijs, L.A. van Vlimmeren, T.J.J. Maal, W.A. Borstlap
    3D stereofotogrammetrie gelaatsasymmetrie bij kinderen met congenitale musculaire torticollis (CMT)
    Voorzitter: Dr. G.J. Dicker
    Nard Janssen, MKA-chirurg, Universitair Medisch Centrum, Utrecht
    BOOA-lezing Nieuwe inzichten in het sluiten van de gnathoschisis bij patiënten met een cheilognatho(palato)schisis
    Voorzitters: J.T.M. van Gemert en M.W.K. Roeloffs
    14. F.J. Voskuil, S.J. de Jongh, M.D. Linssen, W.T.R. Hooghiemstra,S.A.H.J. de Visscher, K.P. Schepman, J.L.N. Roodenburg, D. Robinson, W.B. Nagengast, G.M. van Dam, M.J.H. Witjes
    Fluorescentie geleide chirurgie bij hoofd-halstumoren middels Cetuximab-IRDye800cw: precisie tijdens intra-operatieve margebepaling
    15. K. Boeve, I.J. den Toom, S. van Weert, R. Leemans, B. van der Vegt, E. Bloemena, A.H. Brouwers, O.S. Hoekstra, B. de Keizer, S. Willems, R. de Bree, M. J. H. Witjes
    Accuratesse en lymfedrainagepatronen van de schildwachtklierprocedure bij patiënten met een tweede primaire mondholtetumor
    16. W.W.B. de Kort, S.L.N. Maas, S.M. Willems, R.J.J. van Es
    De waarde van het aantal lymfeklieren in de halsklierdissectie voor preciezere prognose
    17. W.L. Kouwenberg, F.J. Dieleman, A.J.W.P. Rosenberg
    Losse elementen, een ruimte innemend proces in de maxilla en de uiteindelijke precieze diagnose
    18 .T.A.J. van de Winkel, D. Tellez, M.T. Brands, R. van de Loo, I. Otte-Höller, U. Flucke, M.A.W. Merkx, J.A.W.M. van der Laak
    De prognostische waarde van mitosedichtheid in mondkanker
    19. S. Vinayahalingam, T. Xi, S.J. Bergé, T.J.J. Maal, G. de Jong
    Geautomatiseerde detectie en segmentatie van de derde molaren en de nervus alveolaris inferior op orthopantomogrammen door gebruik van deep-learning algoritmes
    Walter van Breda, tandarts-prothetist, Antwerpen
    bio-LOGISCHE implantologie
    Sprekers:
     E. Steijvers, senior MRI Operations & Support Technician, Scannexus, Maastricht
     Ultra-High Field MRI
     Sprekers:
      Voorzitters: D.C. Koper en H. Dekker
      20. T.A. van der Meulen, F.G.M. Kroese, H.J.M. Harmsen, S.C. Liefers, H. Bootsma, A. Vich Vila, F.K.L. Spijkervet, A. Vissink
      Microbioom analyse laat zien dat de orale bacteriële samenstelling samenhangt met de speekselproductie
      21. B.P. Jonker, E.B. Wolvius, J.T. van der Tas, J. Pijpe
      Verschil in klinische en esthetische parameters bij enkeltandsvervanging In het front met en zonder Guided Bone Regereration (GBR)
      22. H.H. Glas, J. Kraeima, F.K.L. Spijkervet, K.P. Schepman, A. Rashad, M. Heiland, S. Tribius, S.Y. Lai, A.S.R. Mohamed, M.J.H. Witjes
      Accuratere chirurgische behandeling van osteoradionecrose met behulp van 3D isodosis visualisatie: een multicenter retrospectieve analyse
      Voorzitters: J.W.F.H. Frenken en H.G.G.J. Vallen
      23. A.J. Tuin, J.A. van Dongen, R.H. Schepers, B. van der Lei, F.K.L. Spijkervet, A. Vissink, J. Jansma
      Tevredenheid over het gezicht is niet afhankelijk van de leeftijd bij Nederlandse vrouwen
      24. F.M. Weinberg, C.M. Speksnijder, T. Forouzanfar, A.J.W.P. Rosenberg
      Weke delen letsel na collum-mandibulae fracturen en de invloed op orale functie: systematische review
      25. R.W. Renkema, C.J.J.M. Caron, E. Pauws, E.B. Wolvius, J.A.M. Schipper, W. Rooijers, B.I. Pluijmers, D.J. Dunaway, C.R. Forrest, B.L. Padwa, M.J. Koudstaal Extracraniofaciale afwijkingen bij craniofaciale microsomie: een retrospectieve analyse van 991 patiënten
      26. G.K.P. Bittermann, A.P. de Ruiter, A.J.N. Bittermann, A.B. Mink van de Molen, R.J.J. van Es, R. Koole, A.J.W.P. Rosenberg
      Gezichtsuitgroei en dentale relatie bij patiënten met een bilaterale schisis: voorspellende factoren voor Le Fort I osteotomy
      27. D.E. Wortmann, T.F. Putters, J. Schortinghuis, B. van Minnen, C. Boven, A. Vissink, G. M. Raghoebar
      Vergelijking van de morbiditeit van het oogsten van crista-iliaca-anterior- en calvariumbot
      28. H. Dekker, E.A.J.M. Schulten, E. Bloemena, C.M. ten Bruggenkate, L. van Ruijven, H.W. van Essen, N. Bravenboer
      Het effect van radiotherapie op de botstructuur en botombouw van de onderkaak
      29. J.P.J. Dings, L. Verhamme, T.J.J. Maal, M.A.W. Merkx, G.J. Meijer
      Extraorale implantologie: betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van weke delen afgesteunde boormallen met en zonder benige fixatie
      MKA-Talk
      30. H. Schouten, V. Akkerman
      Oude wijn in nieuwe zakken; een Belgische grand cru, is het mogelijk?
      Wim Daniels, schrijver, Eindhoven
      De komma, het precisie-instrument in de taal, als symbool voor zorgvuldig handelen
      Sprekers:

       Scan de QR code en bekijk deze website op een smartphone.